MY BUTTON
MY BUTTON
1/60

באוקטובר 1994 נחתם הסכם השלום ההיסטורי עם ירדן. צה"ל שינה את הערכותו לאורך גבול השלום ופינה רבים ממוצביו. למוצבים העזובים נכנסו אט אט אורחים חדשים: עטלפי חרקים . עטלפים אלו מצאו במוצבים תחליף למשכנות הטבעיים שלהם שנפגעו כתוצאה מפעילות האדם: מערות, סדקים וכוכים טבעיים. את התופעה הזו גילה איש רשות הטבע והגנים אבים אתר שבשותפות עם ד"ר ערן לוין ממרכז יונקים של החברה להגנת הטבע וחטיבת הבקעה החלו לחקור את התופעה. התברר שבמוצבים משתכנים 12 מינים של עטלפים, חלקם נדירים, ואיזור זה הוא היחיד בו נפגשים רבים ממינים אלו, שמוצאם מאפריקה, אסיה ואירופה. עוד התברר שתקרות הבטון והמתכת החלקות מקשות על אחיזתם של העטלפים. חוקרי העטלפים ערן לוין וערן עמיחי ממרכז יונקים של החברה להגנת הטבע, בשיתוף רשות הטבע והגנים ,חטיבת הבקעה של צה"ל וקרן הדוכיפת, פועלים מאז ועד היום למען שימורם של העטלפים על ידי התאמת המוצבים באמצעות הכנת משטחי אחיזה לטובת העטלפים, שמירה מפני פגיעה במוצבים בעונות הקריטיות לעטלפים, מחקר , ניטור וכעת גם באמצעות הגברת מודעות הציבור הרחב לסיפורם הייחודי. אנו מזמינים את כולם ללמוד אודות העטלפים ולצפות בהם בשידור חי!

אודות
  

מיזם "עטלפים במוצבים" הינו מיזם משותף לגורמים רבים:

החברה להגנת הטבע, מרכז יונקים.

רשות הטבע והגנים.

מיזם "צבא ההגנה לטבע"

חטיבת הבקעה.

קרן הדוכיפת.

המנהל האזרחי ביהודה ושומרון.

ניהול מקצועי: ערן עמיחי, מרכז יונקים חלה"ט, אוניברסיטת ת"א

 

חדשות

השנה ( 2015) הותאמו 10 מוצבים נוספים , לשמש כמשכן  לעטלפים, על ידי חיילי חטיבת הבקעה. בנוסף הותקנו במוצבים גלאי טמפרטורה אוגרי נתונים על מנת לאפשר לנו ללמוד אודות התנאים המשתנים בתוככי המוצבים. בתמונה: חיילי "קדם" בביצוע עבודות לפתיחת מעברים לעטלפים.

המצלמה ממוקמת במוצב "פסיון" שהוא המוצב הראשון  שהתגלה על ידי אבים אתר כמאוכלס בעטלפי חרקים. המצלמה מוצבת בחדר המרכזי במוצב ששימש בעבר את החיילים וכיום מאכלס בין החודשים מאי-נובמבר את המינים הבאים של העטלפים: פרספון, פרסף נגב, יזנוב קטן.

תודות

לכל אנשי חטיבת הבקעה, רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע שפעלו להצלחת הפרויקט ובמיוחד לאבים אתר, רט"ג. אנשי אתר "קאסר אל יהוד",  ערן עמיחי ממרכז יונקים ואוניברסיטת ת"א, שמעון ענבר מרט"ג שפעל רבות להצלחת הצבת המצלמה, יוסי ארזי מחברת פלאפון וכמובן לד"ר יוסי לשם ומיזם "צבא ההגנה לטבע" שפרשו חסותם על יוזמה זו.

חדש!!!

מצלמות שביל שהונחו בסמוך למוצב חשפו את חייהם המסתוריים של בעלי החיים החיים סביבו כמו זאבים וצבאים ארץ-ישראליים.